Archeos společnost pro archeologii a památky


Těžištěm naší činnosti je archeologie a provádění záchranných archeologických výzkumů. Ve spolupráci s dalšími odbornými pracovišti se dlouhodobě specializujeme na enviromentální archeologii. Další oblastí našeho výzkumu je archeologie modernity, zahrnující zejména terénní průzkumy památek na letecké boje z období II. světové války.
Třetí oblastí je dokumentace židovských hřbitovů. Všechny tři oblasti spojuje snaha o poznání historie dle archeologických nálezů, písemných pramenů i orální historie.

VÝZKUMY
Archeologie

Archeologie je jasně vymezenou vědní disciplínou s cílem studovat život jednotlivce, vývoj společnosti a kultury v minulosti. Archeologie představuje dějiny na základě hmotných pramenů. Přináší informace o dlouhodobé, kontinuální, každodenní lidské exploataci určitého zkoumaného místa, regionu, krajiny nebo užití jednotlivých artefaktů. 

více informací

PUBLIKACE
Letecká válka

Letecká válka rozšířila bojová střetnutí ll. světové války o další rozměr, docházelo k leteckým útokům, soubojům, letecky byl přepravován materiál nebo osoby a v zázemí bojů byl prováděn letecký výcvik, výroba a vývoj nových letadel. Válčící strany tajily druh nasazených prostředků i totožnost osob. Proto u zřícených letadel obvykle nebyla zjištěna ani základní identita letadla, jeho posádky nebo okolnosti havárie.

více informací

DOKUMENTACE
Židovské hřbitovy

Opuštěné, staré židovské hřbitovy můžeme vnímat jako romantickou součást dnešní kulturní krajiny. Představují ale nejen zajímavou historickou památku, hlavně jsou posvátným místem posledního odpočinku. Jen letmý pohled na neutěšený stav mnoha z nich vybízí pečovat o jejich zachování 
a obnovu. 

více informací

25

LET
ZKUŠENOSTÍ

27

DOKONČENÝCH
PROJEKTŮ

89

ODBORNÝCH
PUBLIKACÍ

500+

LOKALIT

Kdo jsme


Vystudoval archeologii a etnologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Od roku 1992 se účastní archeologických výzkumů, od roku 2005 jako vedoucí terénní archeolog ve společnosti Archeos. Zabývá se archeologií moderních konfliktů s těžištěm v dokumentaci a výzkumu památek letecké války 1939–1945 nad naším územím. Současně se zaměřuje na podpůrné, technické práce při dokumentaci židovských hřbitovů.   

Mgr. Jan Vladař 

archeolog, ředitel společnosti


Vystudovala teologii a judaistiku na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, v průběhu studia se začala věnovat dokumentaci židovských hřbitovů.
Od roku 2010 provádí dokumentaci židovských hřbitovů jako externí pracovník pro Matanu a.s. Od roku 2013 se podílí na filmových dokumentech České televize tvorbou námětů, scénářů a jako asistent režie. V letech 2009-2013 pracovala pro archiv Židovského muzea v Praze. Od roku 2005 pracuje jako terénní technik a vedoucí dokumentačních prací na záchranných archeologických výzkumech. 

Mgr. Petra Vladařová Ph.D. 

judaistka, terénní technik 

Novinky

V roce 2022 vyšel průvodce průvodce po židovských
hřbitovech v Radnicích, Terešově a Hřešihlavech. 

Vydal: Městský úřad v Radnicích, 2022
PDF ukázka

Podíleli jsme se na právě vydané knize
Židovské hřbitovy na jihu Čech

Vydal: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2021
více informací 

Připravujeme vydání disertační práce
Příběhy tesané do kamene

Židovské hřbitovy v Terešově, Hřešihlavech, Radnicích, Oseku, Kožlanech a Zderazi
PDF ukázka

Podíleli jsme se na knize Messerschmitt Bf 109s
& Other Aircraft of I./EKG(J)

Tomáš Poruba a Jan Vladař, JaPo publishing 2021 / japo.eu
více informací

Podíleli jsme se na knize
Messerschmitt Me 262s of KG & KG(J) units

David E. Brown, Aleš Janda, Tomáš Poruba, Jan Vladař, JaPo publishing 2021 / japo.eu
více informací

Spolupracujeme na televizním cyklu "Hádanky domů života".

Dokumentární cyklus ČT o židovských hřbitovech v českých zemích.
Pořad se zabývá nejen hřbitovy samotnými, ale i osudy českých židovských komunit.
více informací

Spolupracujeme

Zaujali jsme vás? Pojďme spolupracovat.

společnost pro archeologii a památky    l    facebook archeos