Židovské hřbitovy > terénní práce

Terénní práce

Dokumentaci židovských hřbitovů je nezbytné provádět dle formálních standardů dokumentace s ohledem na podmínky památkové péče.

Těžištěm naší činnosti je provádění fotografické dokumentace, které předchází nezbytné přípravné terénní práce: prvotní identifikace jednotlivých náhrobků
v terénu, odstranění vegetace a šetrné očištění náhrobku.

Základní terénní práce probíhají ve spolupráci se správcem hřbitova Matana a.s, v případě komplikovanějších zásahů v součinnosti s restaurátory. Zaujali jsme vás? Pojďme spolupracovat.

společnost pro archeologii a památky    l    facebook archeos