Dokumentace
židovských hřbitovů

Terénní práce

Dokumentaci židovských hřbitovů je nezbytné provádět dle formálních standardů dokumentace s ohledem na podmínky památkové péče...   více informací

Plánky

Před fotodokumentací je nezbytné mít kvalitní polohopisný plán. Pro některé lokality je možné využít starší plánovou dokumentaci, pro některé...   více informací

Fotodokumentace

Fotodokumentace nejprve probíhá při přirozeném osvětlení pro základní deskripci náhrobku, a dále také s použitím bočního záblesku, který...   více informací

Dokumentace

Samotná dokumentace zahrnuje několik činností od základního popisu náhrobku, identifikaci zemřelého, po přepis a překlad náhrobního textu...   více informací

Obnova památek

Nad rámec dokumentace je benefitem naší práce možnost přímé, fyzické obnovy některých zcela zaniklých židovských hřbitovů.
Příkladem může být...   více informací

Publikační činnost

Pro zájemce o hlubší pohled do naší minulosti jsou staré židovské hřbitovy a epitafy jejich náhrobních kamenů významným historickým pramenem...   více informací

Naše reference

Radnice

Radnice (2013-2020)

Přítomnost Židů v Radnicích je možné doložit od poloviny 17. století...    více informací

Kožlany

Kožlany (2009-2012) 

Židovský hřbitov se nachází 2 km severně od města Kožlany v mírném,...    více informací

Terešov

Terešov (2014-2019)

Legenda uvedená v unikátní, iluminované „Gruntovní knize Chevry kadiša“...    více informací

Osek

Osek (2010-2016)

Přítomnost židovských obyvatel v Oseku je doloženo od 2. poloviny 17. století,...    více informací

Zderaz

Zderaz (2013-2020) 

Hřbitov se nachází na katastrálním území obce Oráčov po pravé straně...    více informací

Hřešihlavy

Hřešihlavy (2012-2021)

Židé byli v Hřešihlavech usazeni již od druhé poloviny 17. století. Hřešihlavy jsou zajímavé...   více informací

Novinky

V roce 2022 vyšel průvodce průvodce po židovských
hřbitovech v Radnicích, Terešově a Hřešihlavech. 

Vydal: Městský úřad v Radnicích, 2022
PDF ukázka

Podíleli jsme se na právě vydané knize
Židovské hřbitovy na jihu Čech

Vydal: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2021
více informací 

Připravujeme vydání disertační práce
Příběhy tesané do kamene

Židovské hřbitovy v Terešově, Hřešihlavech, Radnicích, Oseku, Kožlanech a Zderazi
PDF ukázka

Spolupracujeme na televizním cyklu "Hádanky domů života".

Dokumentární cyklus ČT o židovských hřbitovech v českých zemích.
Pořad se zabývá nejen hřbitovy samotnými, ale i osudy českých židovských komunit.
více informací

Spolupracujeme

Zaujali jsme vás? Pojďme spolupracovat.

společnost pro archeologii a památky    l    facebook archeos