Plánky

Před fotodokumentací je nezbytné mít kvalitní polohopisný plán. Pro některé lokality je možné využít starší plánovou dokumentaci, pro některé např. po restaurátorských zásazích je třeba plány aktualizovat, pro další je třeba vytvořit plány nové.

Veškeré nově vzniklé plány provádíme výhradně přesným geodetickým měřením (např. Starý židovský hřbitov na Žižkově, Fibichova ulice, Praha). Nejnověji také pomocí fotogrammetrie z dronu (např. Terešov).


 

Zaujali jsme vás? Pojďme spolupracovat.

společnost pro archeologii a památky    l    facebook archeos