Židovské hřbitovy > fotodokumentace

Fotodokumentace

Fotodokumentace nejprve probíhá při přirozeném osvětlení pro základní deskripci náhrobku, a dále také s použitím bočního blesku, který zajišťuje lepší vykreslení zahloubených písmen a díky tomu přesnější čtení epitafu, ale i možnost zpětné kontroly i po budoucí degradaci kamene.


V případě nedostupnosti náhrobku nebo celého textu je náhrobní kámen vyfotografován in situ. Každý náhrobek obdrží originální číslo shodující se s plánem hřbitova.  

Zaujali jsme vás? Pojďme spolupracovat.

společnost pro archeologii a památky    l    facebook archeos