Židovské hřbitovy > obnova památek

Obnova památek

Nad rámec dokumentace je benefitem naší práce možnost přímé, fyzické obnovy některých zcela zaniklých židovských hřbitovů.

Příkladem může být obnova zcela zničeného hřbitova v Bečově nad Teplou nebo zaniklého hřbitova v Nečtinech.

PDF: obnova Bečov nad Teplou

Zaujali jsme vás? Pojďme spolupracovat.

společnost pro archeologii a památky    l    facebook archeos