Židovské hřbitovy > publikační činnost

Publikační činnost 

Pro zájemce o hlubší pohled do naší minulosti jsou staré židovské hřbitovy a epitafy jejich náhrobních kamenů významným historickým pramenem.
Studium epitafů židovských náhrobků obohacuje naše znalosti o minulosti židovské komunity, doplňuje písemné zprávy, a v některých případech je dokonce jediným dokladem o existenci místní, zaniklé židovské obce. 

Židovské hřbitovy v Radnicích, Terešově a Hřešihlavech. Mikroregion Radnicka. Radnice

Vladařová Petra, M. Kratochvíl, 2022. [V přípravě] 

Příběhy tesané do kamene: židovské hřbitovy v Terešově, Hřešihlavech, Radnicích, Oseku, Kožlanech a Zderazi

Vladařová Petra, Praha: L. Marek, 2021.
[Disertační práce, v přípravě]. 

Židovská rodina Brock z Vodňan ve světle dochovaných náhrobků a písemných pramenů, Vodňany a Vodňansko

Steinová Iva a Vladařová Petra, [V přípravě]

Židovský hřbitov ve Čkyni

Steinová Iva a Vladařová Petra,  In: Zdeněk Hojda ,
Jan Kahuda, Zdenka Kokošková (ed.), Z archivů
ke studentům a zase zpět. Věnováno Ivaně Ebelové k životnímu jubileu, Praha 2021, s. 330–344. 

Židovské hřbitovy na jihu Čech

Steinová Iva, Daniel Polakovič a Petra Vladařová,
České Budějovice: Národní památkový ústav, 2021

Židovský hřbitov v Terešově

Vladařová Petra, In: Jiří Roháček (ed.), Epigraphica et Sepulcralia 9. Praha: Artefactum, 2020

Židé z Radnic: příběhy skryté v epitafech

Vladařová Petra,In: Židovská civilizace: judaismus jako náboženský systém. Chomutov: L. Marek, 2016,
s. 73–83.

Židovský hřbitov Kožlany. Vlastivědný sborník: čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska

Vladařová Petra, Václav Fred Chvátal.
2016, XXVI (2), 7. 

Židovský hřbitov v Oseku u Rokycan. In Theologická revue : čtvrtletník University Karlovy v Praze, Husitské teologické fakulty

Vladařová Petra, Praha, 2014, 85 roč., 4, s. 565–574. ISSN 1211-7617

Židovské osídlení Kožlanska: Epigrafický katalog židovského hřbitova v Kožlanech

Vladařová Petra, Praha, 2012. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Husitská teologická fakulta. Vedoucí práce Jiří Beneš. 

Metodology of documentation Jewish cemeteries

Vladařová (Černá) Petra, Jan Vladař. 
In Blažek, J., Veverková, K., Biernot, D. (ed.) Šalom: pocta Bedřichu Noskovi k 70.narozeninám. Chomutov: L. Marek, 2012.449 s. ISBN 978-80-87127-56-8. S. 364-384.

Židé v Bečově: výzkum na základě nalezených náhrobků ze židovského hřbitova v Bečově nad Teplou

Vladařová (Černá) Petra. In Acta Iudaica & Theologica: časopis studentů judaistiky, religionistiky a teologie [online]. 2012, roč. 1, č. 1, s. 5-23 [cit. 2012-04-22]. Dostupné z: http://actaiudaica.blogspot.com/

Židovský hřbitov v Kožlanech,
Jewish cemetery at Kožlany

Vladařová (Černá) Petra, Praha, 2009–08–20. 53 s, -52- s. příl. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Husitská teologická fakulta, Ústav židovských studií. Vedoucí bakalářské práce Jiří Beneš. 

Překlady epitafů publikované v edici Even Zikaron:
Paměť židovských náhrobních kamenů. Mladá Vožice. Město Mladá Vožice

Steinová Iva, Even Zikaron 2020.
ISBN 978-80-907755-0-3

Překlady epitafů publikované v edici Even Zikaron:
Paměť židovských náhrobních kamenů. Milevsko. Sdružení přátel Lázeňského hosta

Steinová Iva, Even Zikaron 2019
ISBN 978-80-903978-6-6

Zaujali jsme vás? Pojďme spolupracovat.

společnost pro archeologii a památky    l    facebook archeos