Kožlany (2009-12)

Židovský hřbitov se nachází 2 km severně od města Kožlany v mírném, pravobřežním svahu nad údolím Hrádeckého potoka. V minulosti svah pokračoval až k vrcholu Šibeničního vrchu, místu starobylého městského popraviště, dnes je okolí hřbitova významně poškozeno novodobým kamenolomem. Rozloha hřbitova je 1 924 m2. Na hřbitov se vchází brankou, která se nachází v severovýchodní části objektu. Jako první se naskýtá pohled na nejmladší část hřbitova. Jsou zde novodobé náhrobky převážně z mramoru a žuly z konce 19. a začátku 20. století. 

Kožlanský hřbitov byl založen na přelomu 17. a 18. století. Nachází se zde 175 náhrobních kamenů, nejstarší z roku 1698 (Jehuda, syn Abrahama, č. 017) a nejmladší z roku 1939 (Alžběta Franková, č. 145b). Hřbitov v Kožlanech, ač na první pohled budí dojem spíše skromného pohřebiště chudých venkovských Židů, odhalí při bližším zkoumání mnoho krásných i rozsáhlých epitafů. Sepulkrální výzdoba je zde však opravdu minimální. 

Židovský hřbitov v Kožlanech je příkladem zdařilé opravy zahrnující obvodové zdivo, znovuobnovení domu tahary i zrestaurováním všech náhrobků (2010-2014). Opravu zajistila Federace židovských obcí, stejně jako financování podrobné dokumentace.

Zaujali jsme vás? Pojďme spolupracovat.

společnost pro archeologii a památky    l    facebook archeos