Hřešihlavy (2010-20)

Židé byli v Hřešihlavech usazeni již od druhé poloviny 17. století. Hřešihlavy jsou zajímavé zachovanou původně židovskou čtvrtí severně od návsi s názvem Karlín. V nedávné době se zde v jednom z domů potvrdila existence mikve. V obci působila významná, rozvětvená rodina Popperových, známá také z blízkého Terešova. Hřešihlavský hřbitov je sice nejmladším a zároveň nejmenším pohřebištěm ze sledované oblasti, ale i zde se můžeme setkat s výjimečnými epitafy.

Do dnešních dnů se zachovalo pouhých 61 náhrobků. Největší zajímavostí je náhrobek Henocha Weisskopfa (č. 031), který zároveň slouží jako připomínka založení hřbitova v roce 1821. Náhrobky a jejich epitafy svědčí o pilné a pečlivé práci spolku Chevra kadiša. Zároveň vysoká epigrafická úroveň některých náhrobků poukazuje na vzdělanou komunitu, zejména jejich představitele. 

Nejhezčí sepulkrální výzdobu na tomto hřbitově nese náhrobek Icika Zuckermanna (1826) s motivem kohenských rukou, keter kehunou a květinovým lemováním. Židé z Hřešihlav a okolí původně patřili pod starší náboženskou obec v Prašném Újezdě a Terešově, kde také pohřbívali před založením vlastního hřbitova. 

Federace židovských obcí jako vlastník hřbitova zajišťuje údržbu, opravu i dokumentaci náhrobků. 

Zaujali jsme vás? Pojďme spolupracovat.

společnost pro archeologii a památky    l    facebook archeos