Osek (2010-16)

Přítomnost židovských obyvatel v Oseku je doloženo od 2. poloviny 17. století, ale o židovské obci lze s jistotou mluvit až od 18. století.
Mezi nejstarší rodiny patřily Koretz, Bloch a Wotzasek. Bližší pohled na život vesnických Židů poskytuje opět zcela unikátní kniha U „Bernátů“ s osobními vzpomínkami Šimona Welse (Wotzasek, Wedeles),která dokresluje osobitým způsobem kusé historické zprávy a společně s epitafy pomáhá rekonstruovat život a historii této malé židovské obce.   

Židovský hřbitov se nachází přímo v obci, na východním svahu skalnatého vršku se zříceninou letohrádku Kamýk. Plocha hřbitova zaujímá pravidelný obdélník s celkovou rozlohou 1165 m2. Zatím není známá archiválie, která by dokládala, kdy byl hřbitov v Oseku založen. Pravděpodobně se tak stalo před rokem 1795. Z tohoto roku pochází první zápisy v knize Pinkas Chevra kadiša a také nejstarší náhrobek na hřbitově. Z roku 1800 se snad dochovala zpráva o rozšíření hřbitova. Hřbitov sloužil podobně jako synagoga nejen Židům z Oseka, ale i Židům z okolních obcí. 

Židovský hřbitov pochází z konce 18. století, jak dokládá nejstarší náhrobek z roku 1795 (Benjamin Wedeles, č. 008), a byl využívaný až do začátku 20. století (Terezie Wedelesová, 1908, náhrobek č. 093). Nachází se zde 101 náhrobních kamenů. Zdejší raritou je dochování tří typů tzv. macevot šnijot (druhotných náhrobků). 

Federace židovských obcí jako vlastník hřbitova zajišťuje údržbu, opravu i dokumentaci náhrobků.

Zaujali jsme vás? Pojďme spolupracovat.

společnost pro archeologii a památky    l    facebook archeos